Nemovitosti a věcná břemena

Nemovitosti a věcná břemena

Věcné břemeno, služebnost. Obecně jsou tyto pojmy v povědomí každého z nás, ale jsme si jisti tím, že jim dostatečně rozumíme?

Občanský zákoník dělí věcná břemena na služebnosti a reálná břemena. Nejčastěji se s nimi setkáváme právě při prodeji, či koupi nemovitostí. V oddílu "C" listu vlastnictví najdeme omezení vlastnického práva a tedy i věcná břemena.

Věcné břemeno je popsaná povinnost, kterou je vlastník nemovitosti omezen ve výkonu svého vlastnického práva. Povinnost je přesně definována - jedné straně slouží, druhá jí musí strpět. Věcná břemena vznikají nejčastěji smlouvou, ale zřízena můžou být také na základě závěti či dohody dědiců, pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu nebo ze zákona. Mezi příklady věcných břemen patří například právo chůze a jizdy přes pozemek, vedení inženýrských sítí, či doživotní užívání nemovitosti jinou osobou.

Specifikaci věcného břemene je rozhodně vhodné zjistit dopředu, abyste předešli nepříjemným překvapením. Některá z věcných břemen zásadně ovlivňují prodejnost nemovitostí a můžou být způsobilá zcela diskvalifikovat možnost financování hypotečním úvěrem. Na listu vlastnictví přesnou specifikaci a rozsah věcného břemene nevyčtete. Proto je nezbytně nutné zajistit si listinu, kterou bylo věcné břemeno zřízeno. Buď přímo od prodávajícího, anebo ze sbírky listin v katastru nemovitostí. V tomto smyslu doporučuji pečlivě číst i nabývací tituly. Nepřesností v podání návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí se na věcné břemeno v zápisu do katastru nemovitostí může "zapomenout" a pak je najednou na světě velmi nepříjemné překvapení.

Věcné břemeno zaniká smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby, pokud je s ní věcné břemeno spojeno, případně i tehdy, nastanou-li změny, které výkon věcného břemena znemožní.

Uplatnění zániku věcného břemene je podmíněno vkladem práva do katastru nemovitostí a spoplatněno správním poplatkem 2.000,- Kč. Zejména ve vztahu k zemřelým příbuzným je to pak další bolestivá nenasytnost přebubřelé administrativy státu - bohužel.

U soudu je možné zažádat i o omezení, anebo úplné zrušení věcného břemene. Samozřejmě za přiměřenou náhradu. Uplatňováno může být tehdy, vznikne-li hrubý nepoměr mezi břemenem stanovenou povinností povinného a výhodou oprávněné osoby.

Právo odpovídající věcnému břemeni se může i promlčet, pokud není vykonáváno po dobu deseti let.

Oblast věcnéhých břemen je další nejednoduchou a nejednoznačnou oblastí, s níž se můžete v realitách setkat. Aprávě proto se zde vyplatí spolupráce s realitním specialistou, který se realitám věnuje dlouhodobě na vysoké profesní úrovni.

A tak tedy neváhejte, cinkněte mi a mrkneme se na to společně :-)

Ivan Horňák
Autor: Ivan Horňák

 

Přeji Vám hezký a dobrý den.

Jmenuji se Ivan Horňák, jsem realitní makléř a majitel realitní kanceláře REALITY HORŇÁK. Specializuji na prodej objektů k bydlení a rekreaci na jihu Čech, ale úspěšně jsem prodal desítky nemovitosti i v Praze, ve středních Čechách, na Vysočině a na Plzeňsku.

Podnikám od roku 1996, svou vlastní realitní kancelář jsem založil v březnu roku 2003. Mojí profesí je stavařina - jsem autorizovaným stavitelem pro pozemní stavby a autorizovaným technikem pro požární bezpečnost staveb s platným osvědčením České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Jsem držitelem koncese pro tržní oceňování nemovitostí. 

Práce v realitách je pro mě zároveň i koníčkem. Fascinují mě moderní technologie, jejich prostřednictvím nabízím prodávané nemovitosti. Ke každé nabídce pořizuji profesionální fotografie, natáčím videoprohlídky, vytvářím home staging (příprava nemovitosti na prodej), vytvářím schématické půdorysy s 360° - panoramatickou fotografickou prezentací a 3D scan prodávané nemovitosti. Abych prodávanou nemovitost představil i ve vztahu k okolí, pořizuji profesionální letecké záběry z dronu. Jsem prvním realitním makléřem v regionu, který úspěšně složil zkoušky u Úřadu pro civilní letectví ČR - jsem řádně registrovaným pilotem kvadrokoptéry, s povolením k provádění leteckých prací.

Chcete rychle, dobře, bezpečně a za nejvyšší možnou cenu prodat svou nemovitost? Chcete, aby byla prezentována těmi nejmodernějšími technologiemi? Chcete, aby Vaše nemovitost měla vlastní stránku a byla na sociálních sítích šířena rychlostí blesku se zaměřením na tu správnou cílovou skupinu zájemců?

Neváhejte a cinkněte mi. Pojďme si posedět u dobré kávy a pohovořit o prodeji Vaší nemovitosti. 

Těším se na Vás :-)

Ivan Horňák