STAVEBNÍ PARCELA ZVĚRKOVICE - ZÁLUŽÍ

CELKOVÁ PLOCHA 1.011 m2

ELEKTŘINA A VODA NA HRANICI POZEMKU

PŘÍJEZD PO OBECNÍ KOMUNIKACI

ČISTÍRNA S DOTACÍ OD OBCE

PRODÁNO

 

1.575.000,- Kč

Popis nemovitosti

Dovoluji si Vám exkluzivně nabídnout prodej zasívaného stavebního pozemku ve Zvěrkovicích (Záluží) u Týna nad Vltavou. Nabízená stavební parcela o celkové výměře 1.011 m2 je položena cca 600 m od kruhového objezdu nad Týnem nad Vltavou, mezi silnicemi druhé třídy č. 105 (České Budějovice) a 141 (Vodňany). Přístup a příjezd k parcele je po nově vybudované asfaltové silnici na parcelách ve vlastnictví obce Temelín. K hranici pozemku je přivedena elektřina i obecní vodovod, odpady je možné řešit vlastní čistírnou odpadních vod. Územním plánem je tato oblast vyčleněna k zástavbou rodinným domy takto:

Plochy smíšené obytné (SO.)

Hlavní využití:Zastavitelné plochy pro obytné a s nimi související zařízení, činnosti a děje poskytující služby pro bydlení, případně rekreační bydlení, převážně v nízkopodlažních rodinných, řadových, rekreačních nebo vila domech, případně nízkopodlažních bytových domech nebo rezidenčních domech. S ohledem na urbanistickou koncepcí vyžadovanou vazbu na přírodní prostředí je vhodné, aby pozemky a plochy na přechodu do volné krajiny byly zastavovány pouze přízemními objekty (s možností využití podkroví) na větších pozemcích. Přípustné jsou rovněž činnosti, děje a zařízení poskytující nevýrobní služby zdravotní, sociální, vzdělávací, ubytovací, stravovací, občanské vybavenosti, sportovní a rekreační, nepřekračující svým významem místní dosah a nerušící obytnou funkci nad míru přípustnou. Součástí těchto ploch musí být i odpovídající počet parkovacích a odstavných stání vyvolaných přípustným a podmíněně přípustným funkčním využitím.

Přípustné využití: Činnosti, děje a zařízení drobných výrobních služeb, drobných řemeslných dílen, drobných chovatelských a pěstitelských činností za účelem samozásobení (ve venkovských částech), nenarušující svým charakterem a provozem okolní obytnou funkci nad míru přípustnou, zařízení technické a dopravní infrastruktury nezbytné pro obsluhu území.

Nepřípustné využití: Činnosti, zařízení a děje, které svým charakterem a provozem narušují obytné a životní prostředí a obecně závazné předpisy o ochraně zdraví pro tento způsob využití území. Nepřípustné je zřizovat na těchto územích zejména: výrobní a průmyslové provozovny, nákupní zařízení, zábavní zařízení (diskotéky, noční kluby apod.), kapacitní chovy živočišné výroby a pěstitelské činnosti, nákupní zařízení, parkovací a odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a autobusy, zařízení dopravních služeb (autoservisy, autobazary), čerpací stanice pohonných hmot.

Podmínky prostorového uspořádání: Pro tyto plochy je přípustná maximálně dvě nadzemní podlaží (dále jen NP) u rodinných, řadových, rekreačních a vila domů, s možností podsklepení nebo nadstavby podkroví. U nízkopodlažních bytových a rezidenčních domů je přípustná maximálně tři NP, s možností podsklepení nebo využití podkroví bez nadstavby (to znamená, že výška nadezdívky nad posledním plným podlažím nepřesáhne 0,30 m). Nadstavba podkroví je přípustná maximálně do výšky 1,30 m nad úroveň stropu posledního plného podlaží. Podsklepení je přípustné zapuštěnými sklepy s úrovní podlahy 1. NP max. 0,9 m nad úrovní terénu.
Pro tyto plochy je stanovena zastavitelnost u ploch rezidenčních domů a ploch rodinných a rekreačních domů navazujících na volnou krajinu maximálně 25%, u rodinných domů individuálních maximálně 35%, u řadových a nízkopodlažních bytových domů maximálně 60%, přičemž do zastavěných ploch se nezapočítávají malé vodní plochy (včetně bazénů) a plochy zadlážděné vegetačními tvárnicemi. V plochách, které zasahují do ochranného pásma lesa (50 m od kraje lesa) musí být zástavba, zejména obytná, umisťována v minimální vzdálenosti 20 – 25 m od okraje lesa).

Videoprohlídka

Fotogalerie

Kontakt

Ivan Horňák

realitní specialista pro jižní Čechy

1. makléř s dronem

tel: 603 236 139

Kdo jsem: ZDE / Reference klientů: ZDE

e-mail: reality@realityhornak.cz

https://realityhornak.cz

Prodáváte svou nemovitost?

Rád Vám s prodejem pomůžu :-)

Prodává nemovitost někdo z Vašich přátel,

příbuzných, či známých?

Pošlete mu odkaz na mé webové stránky:

https://realityhornak.cz

Kontaktní formulář